ГОЦЕ СЕ ГОРДЕЕМЕ ШТО ГО НОСИМЕ ТВОЕТО ИМЕ!

,, Јас го разбирам светот како поле за културен натпревар меѓу народите’’

 Goce DelcevРетки се народите кои имат личности од формат на Гоце Делчев.Со право современа    Македонија гаи длабок пиетет кон Гоце Делчев, првеноецот на македонското револуционерно национално-ослободително движење кон крајот на 19 и почетокот на 20 век .

Гоце  • срцето на револуционерна Македонија  •душата на Внатрешната организација .

 Ѓорѓи (Гоце) Делчев е роден 4 февруари  1872 година во Кукуш. Потекнува од познатото семејство Делчеви. Неговиот татко Никола и неговата мајка Султана вкупно имале девет деца, пет ќерки и четири сина.

Загинал на 4 мај 1903 година во борба со турскиот аскер, во с. Баница, Серско, Егејска Македонија.

Во чест на секавање на 142 години од рађањето на великанот Гоце Делчев  по које го носи името нашето Здружение , које постоји од  12. Феvруари 2005 година во Пчињскиот округ со седиште во Врање, организира поетско читање на мислите со Гоце  од деца  кој се надеж за следење на делото на Гоце .

Во читање на мислите на Гоце настапија :Јована, Матеја и Константин а со иѕведба на виолина настапи Јована.

Прекрасно беше организирана ова вечер каде нашето Здружение стои чврсто пред ликот и делата на Гоце ,наградата Св.Климент Охридски доделена за најдобра МНЗ во Р. Србија за 2012 и 2013 година е наше залагање  да го достојанствено следиме ликот и делата на Гоце.

ДОДЕЛЕНИ  НАГРАДИ  ЗА НАЈДОБРИ   СОСТАВИ-ПЕСНИ-ЦРТЕЖИ:

Конкурс кој немаше граници , за тоа се пристигнатите песни,состави и цртежи од Пчињскиот округ, Р. Србија , Р. Македонија  и целиот свет.

Најдобрите беа наградени со книги и благодарци со надеж идната година да ова замисла прерасне во традиционално обележување на делото на Гоце Делчев.

 

НАЈДОБРИ  СОСТАВИ –ПЕСНИ-ЦРТЕЖИ    :                                                             

а)  од  1. до  4. оделение (основно училиште)  

-најдобар состави1.Константин Андонов-ОШ.ЈЈЗМАЈ-трето одељење

                                2.Стефан Павлов –ОШ.Р.Домановић –второ одељње

-најдобра песна 1.Ђорђе Станојковић ОШ.1.,Мај Ристовац-четврто одељње

-најдобар цртеж 1.Михаљо Станојковић ОШ.1.Мај Вртогош –трето одељње

                              

б) од  5. до  8.  оделение (основно училиште)

-најдобар состав  1.   Матеја Цивкароски ОШ.Р.Домановић – шесто одељење                                  2.         Јовановски  Анђела  ОШ.С.Марковић - седмо одељење                                                                                                                                                             

-најдобра песна   1.Емилија Миловић ОШ.С.Марковић –Лесковац –пето одел.

-најдобар црттеж 1. Марко Димовски ОШ.ВУК КАРЂИЋ –шесто одељење

 

ц) од  1. до  4.  клас (средно училиште)

-најдобар состав 1.Ненад Савић економска школа

-најдобра песна 1.Јелена Стаменковић-Медицинска школа

-најдобар цртеж 1.Јелена Стаменковић-Медицинска школа

1000952_241761866003088_1011175124_n
1010476_241763906002884_69880508_n
1010977_241763286002946_1903929118_n
1012049_241763142669627_1020951712_n
1013996_241762356003039_982434240_n
1016355_241763269336281_2076248874_n
1017426_241761846003090_1036473601_n
1069827_241766359335972_402545132_n
10775_241763616002913_1798353599_n
1184829_241762012669740_866762974_n
12720_241762906002984_317391612_n
1459089_241763479336260_1734591517_n
1482764_241761559336452_19487364_n
1506496_241763396002935_1729126831_n
1507571_241761586003116_1345151670_n
1511592_241763696002905_1692916419_n
1517548_241763169336291_1664165473_n
1517641_241763756002899_619772577_n
1520631_241761496003125_448742507_n
1549515_241762156003059_1218797761_n
1551522_241762672669674_1679614170_n
1551559_241762339336374_510197072_n
1554575_241766329335975_1319115359_n
1555379_241763349336273_967010651_n
1555421_241762462669695_1946754161_n
1560470_241762946002980_2147001461_n
1560747_241766136002661_1521237100_n
1601236_241766259335982_543201004_n
1601358_241762216003053_583170571_n
1601595_241762882669653_191135510_n
1610097_241761996003075_725118470_n
1618471_241763156002959_1142839318_n
1618652_241762756002999_1159461324_n
1618689_241761712669770_217859298_n
1620454_241761739336434_350604475_n
1620538_241763856002889_1911672684_n
1620907_241762639336344_1453664204_n
1621768_241763592669582_986634912_n
1621945_241762369336371_2035366156_n
1622670_241762596003015_750191830_n
1623653_241761529336455_543073151_n
1623766_241762046003070_2032644137_n
1625632_241761769336431_1069820038_n
1653574_241761606003114_1711814987_n
1653838_241762989336309_1857286319_n
1654242_241762819336326_1894027297_n
1654377_241766152669326_703941129_n
1655903_241762296003045_1298059117_n
1655928_241762699336338_1266456998_n
1656055_241763226002952_2079949732_n
1656359_241762539336354_1433195324_n
1656408_241761686003106_2140114229_n
16599_241761969336411_1141826160_n
1662041_241762832669658_1358546554_n
1690176_241766282669313_1879543995_n
1743683_241761882669753_1083823552_n
1779753_241761659336442_429733573_n
1779756_241763092669632_873841761_n
1782150_241761479336460_1071812401_n
1782174_241763846002890_741259255_n
1794619_241763536002921_484073351_n
1794735_241761782669763_1475830021_n
1795546_241762139336394_1460130272_n
1795581_241766156002659_2075106431_n
1795599_241763806002894_1977567953_n
1795633_241763626002912_1357847303_n
1797429_241763669336241_277860980_n
1798536_241766196002655_1496125708_n
1798871_241766246002650_275348513_n
1891092_241763489336259_2144561961_n
1897663_241762529336355_1431964050_n
1897804_241761802669761_377240201_n
1897831_241763732669568_175369637_n
1898153_241763452669596_1262633677_n
1899940_241763009336307_1504964800_n
1900114_241761909336417_224650747_n
400610_241761926003082_1716143772_n
61300_241762869336321_322211815_n
923430_241761486003126_1229411721_n
995841_241763422669599_1610970794_n
999776_241763309336277_812401886_n
Goce Delcev
Videlina
01/83 
start stop bwd fwd

Преведи на:

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Македонски радија


Вие сте овде

Get Adobe Flash player