ПЕТТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ИСЕЛЕНИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

23 – 24 јули 2014 година                                                                 

Амфитеатар на МНР

Скопје – Република Македонија

 

ПРОГРАМА

 

23 ЈУЛИ

 

09:00ч - 10:00ч      Регистрација на учесниците

10:00ч - 10:30ч      Поздравни говори

 

ПРВА ТЕМА: Чување и негување на македонскиот јазик и култура како и јазикот и културата на припадниците на заедниците во Република Македонија кои не се мнозинство и поддршка на конкретни проекти и активности на иселениците и иселеничките организации од страна на надлежните државни органи

Модератор: Билјана Костова

10:30ч – 12:00ч

- претставник на Министерство за образование и наука

- Марина Димитриева Ѓорѓиева претставник на Биро за развој на образованието

- Излагање на Лилјана Лазареска професор по македонски јазик во Јабука, Република Србија на тема: “Проблеми и потреби при изведување на настава по македонски јазик во средини во кои досега не се изучувал јазикот”

- Излагање на Лилјана Стоилковска Андовска од КСД "Македонија" – Малме, Шведска на тема: “Чување и негување на македонскиот јазик низ разни форми во дијаспората”

- Излагање на Марта Елефтеријадис наставник по македонски јазик во Викторија, Австралија на тема: “Искуство и значење во чувањето и негувањето на македонскиот јазик во иселеништвото”

- Излагање на Васил Тоциновски од Заедница на Македонците во Република Хрватска – Загреб, Република Хрватска на тема: “Македонскиот јазик во образовниот систем на Република Хрватска”

- Излагање на Анета Бурсиќ од Женски актив – Гиславед, Шведска и Македонски сојуз во Шведска – Шведска на тема: “Настава по мајчин јазик во Шведска”

- Излагање на Заим Шаќири – Училиште “Битолски конгес (Kongresi i Manastirit)” – Чикаго, САД

 

12:00ч –12:15ч Пауза

 

12:15ч –12:45ч Прашања по темата и заклучок

 

 

12:45ч -13:00ч

Промоција на уметнички слики и поезија од Силвана Миленкова иселеник-поет од Данска

 

13:00ч - 14:00ч Пауза за закуска*

 

14:00ч -14:15ч

Промоција на книгата “Анатомија на чувствата” од Лилјана Стоилковска Андовска иселеник –поет од Малме, Шведска

Промотор: Венко Андоновски

 

14:15ч -14:30ч

Промоција на книгата “Вечна светлина над Македонија” од Гордана Димовска иселеник – поет од Малбурн, Австралија

Промотор: Вангелко Лозаноски

 

14:30ч -16:00ч

-  Ирина Кроткова претставник на Министерството за култура - подетална презентација на “Конкурсот за финансирање на проекти од национален интерес во културата” и излагање за предвидените програми на Министерството за култура со кои се негува македонската култура во дијаспората, активности за промовирање и заштита на македонскиот јазик и дијалектите и организирање на културни манифестации во странство со цел зацврстување на врските со матичната земја

- претставник на Министерството за надворешни работи - информирање за “Јавниот повик” за проектни апликации наменет за правни и физички лица од редовите на македонското национално малцинство и дијаспората од Република Македонија.

- Излагање на Соња Спироска Остојиќ од Здружение на Македонците - Бања Лука, Босна и Херцеговина на тема: ”Промоција на македонската култура во Босна и Херцеговина”

- Излагање на Сузана Сурловска – Ѓеоргиевска од Асоцијација “Блаже Конески”, Франција на тема: “Чување и негување на македонскиот јазик и култура”

- Излагање на Гоце Ангелкоски од Македонска христијанска религиозна општина “Св. Никола” – Виена, Австрија на тема: “Чување и негување на македонскиот јазик и култура”

- Излагање на Инес Цебовиќ од Македонско-хрватско здружение “Спектрум” – Загреб, Република Хрватска на тема: “Ситуација на македонското во Хрватска и хрватското во Македонија - состојба на студенти и млади луѓе”

- Излагање на претставник од Здружение “Филип II Македонски”-Копенхаген, Данска

- Излагање на Ердован Етовски - МД "Мак-Мел" – Бургдорф, Швајцарија

16:00ч –16:30ч

- Прашања по темата и заклучок

24 јули

 

09:00ч –10:00ч

ВТОРА ТЕМА: Државјанство и избирачко право

Модератор: Виолета Секулова

- Елизабета Поповска Томова претставник од Министерство за внатрешни работи

- претставник од Државна изборна комисија

- Прашања по темата и заклучок

 

10:00ч –10:15ч Пауза

 

10:15ч –11:50ч

ТРЕТА ТЕМА: Организираност и поврзаност на иселениците од Македонија и нивните организации во светот и нивна соработка со Агенцијата за иселеништво на Република Македонија и организирање на форуми на иселеници според одделни професии

Модератор: Искра Тројачанец Најденовска

- Излагање на Александар Спасов од Светски македонски младински конгрес – Германија на тема: “Македонската научна и академска дијаспора”

- Излагање на Гоце Дуртаноски од Светски македонски младински конгрес- Германија на тема: “Граѓанската дипломатија и афирмација на Македонија во светот”

- Излагање на Кирил Котевски од Здружението “Филип II Македонски” – Копенхаген, Данска на тема: “Тесна соработка на македонската дијаспора со Република Македонија и координација помеѓу дијаспората со посебен акцент ставен на Европа”

- Излагање на Трајче Бошковски од Австралиска хуманитарна помош за Македонија АХАМ – Австралија на тема: “Поврзаноста на хуманитарните македонски огранизации со Агенцијата за иселеништво на Република Македонија и давање на помош посебно за постарите и болни луѓе во Републиката како и подобрување на условите во македонските болници”

- Излагање на Славе Груевски од Национален совет на македонската национална заедница во Република Србија - Република Србија

- Излагање на Васко Ангеловски од Охридско социјално друштво ”Св.Наум Охридски” - Мелбурн, Австралија и Mакедонската радио програма “Трипл зет” - Мелбурн, Австралија на тема: “Самоорганизираност, програмски предизвици и релации со Агенцијата за иселеништво”

- Излагање на Славица Вајт од Македонски совет за промоција и развој – Лондон, Велика Британија и Фондација “Кирил Трајковски” – Велика Британија на тема: “Работата и постигнувањата на Фондацијата Кирил Трајковски”

- Излагање на Емилиа Котевска Аврамчева од Здружението на Полско-Македонско пријателство – Варшава, Полска на тема: “Македонците во Полска од 1949 година па навака”

dscf3401
dscf3408
dscf3409
dscf3412
dscf3413
dscf3417
dscf3418
dscf3423
1/8 
start stop bwd fwd


Преведи на:

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Македонски радија


Вие сте овде

Get Adobe Flash player