ИЗБОРНО СОБРАНИЕ!

На 25.03.2015.год . во Региомалната канцеларија на ЗГМНЗ ,,ГоцеДелчев,, Пчињски округ-Врање се одржа редовна четврта поред изборна седница за органите и тела на управување на  ЗГМНЗ ,,Гоце Делчев,, Пчињски округ - Врање за наредниот преиод.

Здружението „Гоце Делчев„ Пчињски округ – Врање е организација која представува една од најсветлите точки во невладиниот активизам на македонската кауза во Србија. Од своето оснивање 2005.год  па до денес Здружението  „Гоце Делчев„ претпазливо работеше на заштитата на македонската култура, историја и традиција .

Досегашните резултати на Здружението „Гоце Делчев„ се импресивни, целите беа добро поставени па не изостана ни остварување на истите, што беше препознаено низ наградите за најдобра македонска организација во  Р. Србија за  2012 и 2013 година. Здружението и раководството и сите членови во иднина ќе работат на  на заштитата на македонскиот идентитет на овие простори со слога, толеранција и меѓусебно разбирање.

Се горедееме што во нашата организација имаме два доктори на науки Лазар Стошиќ доктор на информатика и рачунарски науки  и Соња Величковиќ доктор на педагогија, тука се  и  младите који своите дипломи ги стекнуват по конкурсите  во Р. Македонија.

За председател на Здржението е избран Пеце Ристески,подпреседател професор Домника Трајковиќ,за председател на собранието Илија Андонов  а подпреседател Доктор на педагогија Соња Величковиќ.

Нашата порака е ,,Кој знае колку сне, знаеш ли каде сне ,колку да сне  доста сне да се чуваме,,.

Известува Пеце Ристески

211
212
213
215
SAM_1178
SAM_1180
SAM_1181
SAM_1185
SAM_1205
1/9 
start stop bwd fwd
 

РТВ Фокус Врање, Изборна скупштина Удружења Македонаца ''Гоце Делчев'' Врање  

https://www.youtube.com/watch?v=moX-BTmW8ks

Преведи на:

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Македонски радија


Вие сте овде

Get Adobe Flash player